Šabac i Sombor uvode virtualnog asistenta za gradjane

BEOGRAD - Šabac i Sombor će kao prvi u Srbiji uvesti ``ĆatBot virtuelne asistente`` (komunikativnu platformu) za pitanja gradjana i privrede. [...]

BEOGRAD - Šabac i Sombor će kao prvi u Srbiji uvesti ``ĆatBot virtuelne asistente`` (komunikativnu platformu) za pitanja gradjana i privrede. [...]

Vesti iz Šapca