Pozivi na parcijalni bojkot izbora su izraz neveštog politikanstva

Ono što zaista zabrinjava jeste slika koja se kreira u delu opoziciono nastrojenih medija, po kojoj se Šabac izdvaja kao nekakav svetao primer u odnosu na sve ostale lokalne samouprave, gotovo poput biblijskog „grada na bregu“ Nemanja Starović, Saradnik CZDS izjavio je da Centar za društvenu [...]

Ono što zaista zabrinjava jeste slika koja se kreira u delu opoziciono nastrojenih medija, po kojoj se Šabac izdvaja kao nekakav svetao primer u odnosu na sve ostale lokalne samouprave, gotovo poput biblijskog „grada na bregu“ Nemanja Starović, Saradnik CZDS izjavio je da Centar za društvenu [...]

Vesti iz Šapca