• Početak
  • Tehnologija
  • Zdrav vazduh, zdrava planeta – zagađen vazduh ubije sedam miliona ljudi godišnje

Zdrav vazduh, zdrava planeta – zagađen vazduh ubije sedam miliona ljudi godišnje

Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo, na predlog UN, obeležava se 7. septembra svake godine. Naglašavaju se zdravstvene posledice zagađenja vazduha, posebno tokom pandemije kovida 19. Na Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo, Ujedinjene nacije u Srbiji donose celovit plan [...]

Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo, na predlog UN, obeležava se 7. septembra svake godine. Naglašavaju se zdravstvene posledice zagađenja vazduha, posebno tokom pandemije kovida 19. Na Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo, Ujedinjene nacije u Srbiji donose celovit plan [...]

Read full article on Tehnologija



Kontakt

Aplikacije