• Početak
  • Tehnologija
  • Dan zaštite prirode Srbije – ka širenju granica zaštićenih područja

Dan zaštite prirode Srbije – ka širenju granica zaštićenih područja

Počelo je sa „Velikom i Malom Ripaljkom" kao zaštićenim prirodnim dobrom. Na Dan zaštite prirode Srbije, naša zemlja ima 471 zaštićeno područje. Zavod za zaštitu prirode Srbije priprema se za nova istraživanja, monitoringe, i dalji rad na širenju teritorija od značaja, koje će biti [...]
N1 Info: Dan zaštite prirode, u Srbiji pod zaštitom 7,66 odsto teritorije

Počelo je sa „Velikom i Malom Ripaljkom" kao zaštićenim prirodnim dobrom. Na Dan zaštite prirode Srbije, naša zemlja ima 471 zaštićeno područje. Zavod za zaštitu prirode Srbije priprema se za nova istraživanja, monitoringe, i dalji rad na širenju teritorija od značaja, koje će biti [...]

Read full article on TehnologijaKontakt

Aplikacije