Neuralnim mrežama do mašina koje će se samostalno kodirati

Nedavno je počelo da se priča o novim alatima koji detektuju sličnosti između programa, te programerima pomažu da brže kreiraju efikasniji softver. Programiranje nikada nije bilo lako, pa su prvi programeri kod ispisivali rukom, da bi ga tek kasnije otpremali u računare. Danas je malo lakše [...]

Nedavno je počelo da se priča o novim alatima koji detektuju sličnosti između programa, te programerima pomažu da brže kreiraju efikasniji softver. Programiranje nikada nije bilo lako, pa su prvi programeri kod ispisivali rukom, da bi ga tek kasnije otpremali u računare. Danas je malo lakše [...]

Read full article on TehnologijaKontakt

Aplikacije