• Početak
  • Tehnologija
  • Nova ekstenzija za Chrome korisnicima prikazuje na koji način ih reklame prate

Nova ekstenzija za Chrome korisnicima prikazuje na koji način ih reklame prate

Reklame i oglasi su deo Interneta, ali za razliku od stvarnog/fizičkog sveta, digitalne reklame su mnogo pametnije jer mogu da prate korisnika, njegove navike tokom pretraživanja interneta. To znači da kompanije znaju šta korisnik voli, šta izbegava, šta pretražuje i na taj način mogu da [...]

Reklame i oglasi su deo Interneta, ali za razliku od stvarnog/fizičkog sveta, digitalne reklame su mnogo pametnije jer mogu da prate korisnika, njegove navike tokom pretraživanja interneta. To znači da kompanije znaju šta korisnik voli, šta izbegava, šta pretražuje i na taj način mogu da [...]

Read full article on TehnologijaKontakt

Aplikacije