Dell Technologies “Remote Workforce” webinar o radu na daljinu

Dell Tehnologije imaju za cilj da kreiraju povezano radno okruženje kako bi osigurali svakodnevni kontinuitet poslovanja. Verujemo da rad na daljinu može da osnaži veću produktivnost uzimajući u obzir bilo koje mesto rada, da može da omogući dosledno iskustvo za korisnike i IT, kao i da [...]

Dell Tehnologije imaju za cilj da kreiraju povezano radno okruženje kako bi osigurali svakodnevni kontinuitet poslovanja. Verujemo da rad na daljinu može da osnaži veću produktivnost uzimajući u obzir bilo koje mesto rada, da može da omogući dosledno iskustvo za korisnike i IT, kao i da [...]

Read full article on TehnologijaKontakt

Aplikacije