• Početak
  • Tehnologija
  • Ovo je korisno: Evo koji alati mogu da se koriste za ocenjivanje učenika tokom izolacije

Ovo je korisno: Evo koji alati mogu da se koriste za ocenjivanje učenika tokom izolacije

Veoma važno... Ocenjivanje učenika regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i pravilnicima koji propisuju dve vrste ocenjivanja: sumativno i formativno. Sumativno i formativno ocenjivanje su deo jedinstvenog procesa, a u obrazovnoj praksi, do sada je težište bilo na [...]

Veoma važno... Ocenjivanje učenika regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i pravilnicima koji propisuju dve vrste ocenjivanja: sumativno i formativno. Sumativno i formativno ocenjivanje su deo jedinstvenog procesa, a u obrazovnoj praksi, do sada je težište bilo na [...]

Read full article on Tehnologija