Wi‑Fi šeste generacije

Razvoj 802.11 protokola tokom godina nije se mnogo promenio, a primarno je bilo povećanje brzine sa svakom novom verzijom. Ta brzina se odnosila i na povećanje propusne moći (veće brzine transfera), ali i na veću brzinu prebacivanja komunikacije sa uređaja na uređaj, a upravo tu leži problem [...]

Razvoj 802.11 protokola tokom godina nije se mnogo promenio, a primarno je bilo povećanje brzine sa svakom novom verzijom. Ta brzina se odnosila i na povećanje propusne moći (veće brzine transfera), ali i na veću brzinu prebacivanja komunikacije sa uređaja na uređaj, a upravo tu leži problem [...]

Read full article on TehnologijaŠtampa El. pošta