• Početak
  • Putovanja
  • 320 miliona radnih mesta u turizmu ugroženo je zbog korona virusa

320 miliona radnih mesta u turizmu ugroženo je zbog korona virusa

Zbog epidemije korona virusa sektor turizma i putovanja čini se najjače pogođenim. Prema podacima Svetskog saveta za turizam i putovanja (WTTC) ova privredna grana čini 10,4 osto globalnog BDP-a u kojoj radi 320 miliona ljudi. Ukoliko ne dođe do brzog oporavka ovog sektora, šteta širom sveta [...]

Zbog epidemije korona virusa sektor turizma i putovanja čini se najjače pogođenim. Prema podacima Svetskog saveta za turizam i putovanja (WTTC) ova privredna grana čini 10,4 osto globalnog BDP-a u kojoj radi 320 miliona ljudi. Ukoliko ne dođe do brzog oporavka ovog sektora, šteta širom sveta [...]

Read full article on Putovanja