• Početak
  • Kultura
  • I Narodno pozorište na platformi koja objedinjuje korisne sadržaje za "prekraćivanje" vremena u kući

I Narodno pozorište na platformi koja objedinjuje korisne sadržaje za "prekraćivanje" vremena u kući

Virtuelni obilazak nekoliko muzeja, slušanje filharmonije, video klub, biblioteka, kao i kursevi iz različitih oblasti besplatno su dostupni na sajtu Digitalna solidarnost, a kao vid podrške u periodu kada je savet ostati kod kuće, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa korona. Sada se ovoj [...]

Virtuelni obilazak nekoliko muzeja, slušanje filharmonije, video klub, biblioteka, kao i kursevi iz različitih oblasti besplatno su dostupni na sajtu Digitalna solidarnost, a kao vid podrške u periodu kada je savet ostati kod kuće, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa korona. Sada se ovoj [...]

Read full article on Kultura