Pošta Srbije prati digitalizaciju

Kako bi se na pravi način uhvatila koštac sa sve većim izazovima vremena, Pošta Srbije organizovala je panel „Održivost univerzalne poštanske usluge u svetlu digitalizacije“. Tom prilikom stručnjaci iz oblasti logistike i usluga predstavili su moguća rešenja - kako to poštanske usluge [...]

Kako bi se na pravi način uhvatila koštac sa sve većim izazovima vremena, Pošta Srbije organizovala je panel „Održivost univerzalne poštanske usluge u svetlu digitalizacije“. Tom prilikom stručnjaci iz oblasti logistike i usluga predstavili su moguća rešenja - kako to poštanske usluge [...]

Društvo


Powered by Preisvergleich


Kontakt

Aplikacije