• Početak
  • Društvo
  • Životinje i nauka: Veliki majmuni se namerno vrte ukrug da bi dobili vrtoglavicu, kažu istraživači

Životinje i nauka: Veliki majmuni se namerno vrte ukrug da bi dobili vrtoglavicu, kažu istraživači

Ovo otkriće može da ponudi odgovor na pitanje zašto su ljudi razvili želju za izmenjenim mentalnim stanjima, tvrdi se. Veliki majmuni se namerno okreću oko sebe da bi im se zavrtelo u glavi, kažu istraživači. Ovakvo ponašanje bi moglo da ponudi odgovor na pitanje zašto su ljudi razvili [...]

Ovo otkriće može da ponudi odgovor na pitanje zašto su ljudi razvili želju za izmenjenim mentalnim stanjima, tvrdi se. Veliki majmuni se namerno okreću oko sebe da bi im se zavrtelo u glavi, kažu istraživači. Ovakvo ponašanje bi moglo da ponudi odgovor na pitanje zašto su ljudi razvili [...]

DruštvoKontakt

Aplikacije