• Početak
  • Društvo
  • Ružić traži preispitivanje sadržaja udžbenika biologije u delu o rodnom identitetu

Ružić traži preispitivanje sadržaja udžbenika biologije u delu o rodnom identitetu

Ministar prosvete Branko Ružić zatražio je od Nacionalnog prosvetnog saveta da ponovo ispita i da stručno mišljenje o sadržaju udžbenika biologije za osmi razred u delu koji se odnosi na "raznovrsnost biološke osnove pola i polnih karakteristika", saopšteno je danas. Po navodima resornog [...]
Euronews: Ministarstvo prosvete vraća udžbenik iz biologije na razamatranje, Dverima smeta lekcija o polnom i rodnom identitetu
Politika: Ružić traži preispitivanje sadržaja udžbenika biologije u delu o rodnom identitetu

Ministar prosvete Branko Ružić zatražio je od Nacionalnog prosvetnog saveta da ponovo ispita i da stručno mišljenje o sadržaju udžbenika biologije za osmi razred u delu koji se odnosi na "raznovrsnost biološke osnove pola i polnih karakteristika", saopšteno je danas. Po navodima resornog [...]

Društvo


Powered by Preisvergleich


Kontakt

Aplikacije