• Početak
  • Društvo
  • Možda ste je preležali?! Ove simptome korone imala je većina Evropljana

Možda ste je preležali?! Ove simptome korone imala je većina Evropljana

Simptomi virusa nisu isti u Aziji i kod nas. Stanovnici Evrope koji su inficirani virusom kovid-19 najčešće su osećali... Simptomi virusa nisu isti u Aziji i kod nas. Stanovnici Evrope koji su inficirani virusom kovid-19 najčešće su osećali... Glavobolja i gubitak čula mirisa najčešći su [...]
B92: Ovo su najčešći simptomi zaraženih u Evropi
Nova: Gubitak čula mirisa i glavobolja simptomi većine EvropljanaPovezane vesti (7)

Simptomi virusa nisu isti u Aziji i kod nas. Stanovnici Evrope koji su inficirani virusom kovid-19 najčešće su osećali... Simptomi virusa nisu isti u Aziji i kod nas. Stanovnici Evrope koji su inficirani virusom kovid-19 najčešće su osećali... Glavobolja i gubitak čula mirisa najčešći su [...]

DruštvoKontakt

Aplikacije