Jezik i politika u akciji

Izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara da će rasterati sve Crnogorce sa rukovodećih mesta u Srbiji jer „ni srpski ne znaju da pričaju“ rasistička je, diskriminatorna i nacionalistička i sasvim odgovara našim dominantnim društveno-političkim narativima. Iako suprotna zvaničnom stavu [...]

Izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara da će rasterati sve Crnogorce sa rukovodećih mesta u Srbiji jer „ni srpski ne znaju da pričaju“ rasistička je, diskriminatorna i nacionalistička i sasvim odgovara našim dominantnim društveno-političkim narativima. Iako suprotna zvaničnom stavu [...]

Društvo