Od sada veći bonus za auto-osiguranje

Novina... Narodna banka Srbije (NBS) usvojila je na sednici Izvršnog odbora izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu, navodi se u saopštenju NBS. Polazeći od svoje zakonske obaveze da poslove nadzora na tržištu osiguranja [...]

Novina... Narodna banka Srbije (NBS) usvojila je na sednici Izvršnog odbora izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu, navodi se u saopštenju NBS. Polazeći od svoje zakonske obaveze da poslove nadzora na tržištu osiguranja [...]

Read full article on AutoKontakt

Aplikacije