Veliki broj ljudi odlaže kupovinu automobila

Veliki uticaj imala je pandemija... Više puta smo pisali o tome kako je pandemija koronavirusa uticala na proizvođače automobila, a kako je uticala na kupce? Pojedini proizvođači morali su da podižu kredite i traže pozajmice kako bi ponovo otvorili postrojenja i vratili kompaniju na noge, a [...]

Veliki uticaj imala je pandemija... Više puta smo pisali o tome kako je pandemija koronavirusa uticala na proizvođače automobila, a kako je uticala na kupce? Pojedini proizvođači morali su da podižu kredite i traže pozajmice kako bi ponovo otvorili postrojenja i vratili kompaniju na noge, a [...]

Read full article on AutoKontakt

Aplikacije